Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.379/13-5-2024 - Υπογραφή της σύμβασης για την επιχορήγηση συμβολαιογράφων για την αναβάθμιση των υποδομών εξοπλισμού γραφείου

sima_sesse                    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

       Αθήνα, 13 Μαΐου 2024

       Αριθμ. Πρωτ. 379

                                        ΠΡΟΣ

                                        Όλους τους Συμβολαιογράφους

                                                                                         της Χώρας

 

Ταχ.Δ/νση    : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα    : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90

FAX               : 210 384 8335

E-mail           : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες  : Θεόδωρος Χαλκίδης

 

ΘΕΜΑ: «Υπογραφή της σύμβασης για την επιχορήγηση Συμβολαιογράφων για την Αναβάθμιση των Υποδομών Εξοπλισμού Γραφείου»

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της από 24.04.2024 ανακοίνωσης της ΣΕΣΣΕ αναφορικά με την επιχορήγηση των συμβολαιογράφων για την αναβάθμιση των υποδομών εξοπλισμού γραφείου, σας ενημερώνουμε ότι ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα έχει υπογραφεί από τον Πρόεδρο του ΣΣΕΑΠΑΔ κ. Γεώργιο Ρούσκα, ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό και των υπολοίπων Συμβολαιογραφικών Συλλόγων της Χώρας η προγραμματική συμφωνία των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων με την εταιρεία «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Μ.Α.Ε.», νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης από τον κ. Υπουργό, για το έργο «Επιχορήγηση Συμβολαιογράφων για την Αναβάθμιση των Υποδομών Εξοπλισμού Γραφείου».

Αναμένεται η έναρξη της υλοποίησης της σύμβασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σε αυτή.

Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση σύμφωνα με τις εξελίξεις.

 

Με τιμή

 Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας