Αρ.Πρωτ.:671/5-7-2024. Θέμα:«Αναστολή εργασιών Κτηματολογικών Γραφείων»

sima_sullogou

 

          Θεσσαλονίκη 5-7-2024

          Αρ.πρωτ.671

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

                        Θέμα: Αναστολή εργασιών Κτηματολογικών Γραφείων

                  

     Σας αποστέλλουμε συνημμένα:

     α) Το με αριθμ.πρωτ.2443016/5-7-2024 έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου, σχετικό με απόφαση της Γενικής Διευθύντριας του «Ελληνικό Κτηματολόγιο» για αναστολή εργασιών υποβολής και παραλαβής αιτήσεων στο Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης, για τα ακίνητα της τοπικής αρμοδιότητας του καταργηθέντος πρώην Ειδικού Αμίσθου Υποθηκοφυλακείου Νεάπολης, από τις 10 Ιουλίου μέχρι και τις 12 Ιουλίου 2024.

     β) Ανακοίνωση του Υποκαταστήματος Βέροιας του Κτηματολογικού Γραφείου Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία μας ενημερώνει ότι το Αρχειοφυλακείο Νάουσας θα παραμείνει κλειστό για έρευνα την Τρίτη 9 Ιουλίου 2024.

 

                                            Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                                    Ο Πρόεδρος               Η Γεν. Γραμματέας

                               Δημήτριος Τζίμας               Βαΐα Καρακάση

(Τα ως άνω σχετ. έγγραφα του Κτηματολογίου βρίσκονται στη μορφή .pdf)