Γενικές Πληροφορίες

Δείτε αναλυτικότερα, τι είναι ο Συμβολαιογράφος,ο Κώδικας Συμβολαιογράφων, οι παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και πολλά άλλα ενδιαφέροντα.

Διαύγεια - διαφάνεια στο κράτος

 

Νέες Αντικειμενικές Αξίες Ακινήτων 2021

 

Υπουργείο Δικαιοσύνης

 

Υπουργείο Οικονομικών

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

 

Ευρωπαϊκό Μητρώο Συμβολαιογράφων