Μερική κύρωση δασικών χαρτών Σερρών και Ημαθίας

Δημοσιεύτηκε: 08/03/2019

sima_sullogou

 

        Θεσσαλονίκη 6-3-2019

        Αριθμ.πρωτ.182

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

             Θέμα: Μερική κύρωση δασικού χάρτη

  

Σας ενημερώνουμε ότι:

-Στο ΦΕΚ Δ’549/31-12-2018 δημοσιεύθηκε απόφαση μερικής κύρωσης δασικού χάρτη, όλων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών.

- Στο ΦΕΚ Δ’7/24-1-2019 δημοσιεύθηκε απόφαση μερικής κύρωσης δασικού χάρτη, όλων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας.

Σας υπενθυμίζουμε ότι μετά την κύρωση δασικών χαρτών, εφαρμόζονται οι διατάξεις του αρ.20 παρ.4 του Ν.3889/2010 (ΦΕΚΑ’182).

Για δε την πληρέστερη ενημέρωσή σας σχετικά με την κύρωση δασικών χαρτών, σας έχουμε ήδη αποστείλει σχετική μελέτη με το με αρ.πρωτ.157/27-2-2019 έγγραφό μας.

 

                                          Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                     Η Πρόεδρος                                         Η Γεν. Γραμματέας

        Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου                    Θεανώ Μαρέτη

Διαύγεια - διαφάνεια στο κράτος

 

Νέες Αντικειμενικές Αξίες Ακινήτων 2021

 

Υπουργείο Δικαιοσύνης

 

Υπουργείο Οικονομικών

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

 

Ευρωπαϊκό Μητρώο Συμβολαιογράφων