Προκήρυξη διαγωνισμού συμβολαιογράφων έτους 2022

Δημοσιεύτηκε: 20/04/2022

sima_sullogou

 

        Θεσσαλονίκη 19-4-2022

        Αριθμ.πρωτ.291

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

                   Θέμα: Προκήρυξη διαγωνισμού συμβολαιογράφων έτους 2022

  

    Σας διαβιβάζουμε την με αριθμ.15081οικ./14-4-2022 (ΦΕΚ τ.Γ΄ 921/18-4-2022) απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης που αφορά την προκήρυξη του διαγωνισμού συμβολαιογράφων έτους 2022.

 

                                                     Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                                                                   Ο Πρόεδρος                                           

                                                              Δημήτριος Τζίμας

(Η ως άνω σχετ. απόφαση βρίσκεται στη μορφή .pdf)

Διαύγεια - διαφάνεια στο κράτος

 

Νέες Αντικειμενικές Αξίες Ακινήτων 2021

 

Υπουργείο Δικαιοσύνης

 

Υπουργείο Οικονομικών

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

 

Ευρωπαϊκό Μητρώο Συμβολαιογράφων