Μερική κύρωση δασικού χάρτη Κιλκίς

Δημοσιεύτηκε: 08/03/2019

sima_sullogou

 

          Θεσσαλονίκη 7-2-2019

          Αριθμ.πρωτ.93

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

 

       Θέμα: Μερική κύρωση δασικού χάρτη

  

 Σας διαβιβάζουμε προς γνώση σας,  το με αριθμ.πρωτ.οικ.977/28-1-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Κιλκίς, σχετικά με το άνω θέμα, που μας κοινοποιήθηκε στις 5-2-2019 από την αρμόδια υπηρεσία.

 

                                    Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                       Η Πρόεδρος                                          Η Γεν. Γραμματέας

        Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου                      Θεανώ Μαρέτη

(Το ως άνω σχετ. έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Κιλκίς βρίσκεται στη μορφή .pdf)

Διαύγεια - διαφάνεια στο κράτος

 

Νέες Αντικειμενικές Αξίες Ακινήτων 2021

 

Υπουργείο Δικαιοσύνης

 

Υπουργείο Οικονομικών

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

 

Ευρωπαϊκό Μητρώο Συμβολαιογράφων