Μελέτη για τους δασικούς χάρτες

Δημοσιεύτηκε: 07/03/2019

sima_sullogou

 

          Θεσσαλονίκη 27-2-2019

          Αριθμ.πρωτ.157

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

            Θέμα: Κοινοποίηση μελέτης για τους δασικούς χάρτες  

  

  Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, μελέτη που εκπονήθηκε από το Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου σχετικά με τους δασικούς χάρτες, με τίτλο «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ – ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙ ΔΑΣΩΝ & ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ & ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ», η οποία μελέτη αποτελεί οδηγό για τη σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων.

 

                                          Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                        Η Πρόεδρος                                          Η Γεν. Γραμματέας

           Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου                     Θεανώ Μαρέτη

(Η μελέτη για τους δασικούς χάρτες βρίσκεται στη μορφή .pdf)

Διαύγεια - διαφάνεια στο κράτος

 

Νέες Αντικειμενικές Αξίες Ακινήτων 2021

 

Υπουργείο Δικαιοσύνης

 

Υπουργείο Οικονομικών

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

 

Ευρωπαϊκό Μητρώο Συμβολαιογράφων