Μέχρι την Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 οι αιτήσεις για διορισμό Αντιπροσώπων Δικαστικής Αρχής Εκλογών 2019

Δημοσιεύτηκε: 11/04/2019

sima_sullogou

 

             Θεσσαλονίκη 11-4-2019

             Αριθμ.πρωτ.264

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

            Θέμα: Διορισμός Αντιπροσώπων Δικαστικής Αρχής Εκλογών 2019

  

Σας αποστέλλουμε τις σχετικές αιτήσεις προτίμησης και εξαίρεσης για το διορισμό αντιπροσώπων δικαστικής αρχής Δημοτικών, Περιφερειακών Εκλογών και Ευρωεκλογών της 26ης Μαΐου 2019.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 στα γραφεία του Συλλόγου.

Σας διευκρινίζουμε ότι ο αριθμός μητρώου που πρέπει να αναγράψετε στην αίτηση προτίμησης ή εξαίρεσης είναι ο Α.Μ. που έχετε ως συμβολαιογράφοι στο ΣΣΕΘ και αναγράφεται στη συμβολαιογραφική σας ταυτότητα και στον συγκεντρωτικό κατάλογο μελών (σε μορφή .pdf) στην ιστοσελίδα μας (www.notarius.gr).

Επισημαίνεται ότι οι διορισμοί των Αντιπροσώπων της Δικαστικής Αρχής θα ισχύουν τόσο για  την Κυριακή 26 Μαΐου 2019 όσο και για την δεύτερη Κυριακή 2 Ιουνίου 2019 (εφόσον πραγματοποιηθούν επαναληπτικές εκλογές σε Δήμους και Περιφέρειες).

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Αρείου Πάγου (http://www.areiospagos.gr/) δεν θα ληφθούν υπόψη αιτήσεις που δεν θα συνταχθούν σύμφωνα με τα έντυπα-υποδείγματα και στις οποίες θα αναγράφονται «… συγκεκριμένα εκλογικά τμήματα,  εκλογικά διαμερίσματα ή συνοικισμοί, περισσότερες από μία δημοτικές ενότητες, περισσότεροι από ένας δήμοι, περισσότερες από μία εκλογικές περιφέρειες και που θα έχουν συμπληρώσεις, διαγραφές ή παρατηρήσεις εκτός των ζητουμένων, σύμφωνα με τα έντυπα των αιτήσεων».

Επίσης  σας γνωρίζουμε ότι στην ιστοσελίδα των Συλλόγου υπάρχει σύνδεσμος (links) με «Κωδικολόγιο Καλλικράτειων Δήμων και Κοινοτήτων με αντιστοίχιση των Καποδιστριακών ΟΤΑ».

 

                                   Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                     Η Πρόεδρος                                         Η Γεν. Γραμματέας

        Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου                   Θεανώ Μαρέτη

(Οι αιτήσεις προτίμησης και εξαίρεσης βρίσκονται στη μορφή .pdf)

Διαύγεια - διαφάνεια στο κράτος

 

Νέες Αντικειμενικές Αξίες Ακινήτων 2021

 

Υπουργείο Δικαιοσύνης

 

Υπουργείο Οικονομικών

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

 

Ευρωπαϊκό Μητρώο Συμβολαιογράφων