Μέχρι την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019 οι αιτήσεις για διορισμό Αντιπροσώπων Δικαστικής Αρχής Βουλευτικών Εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019

Δημοσιεύτηκε: 13/06/2019

sima_sullogou

 

           Θεσσαλονίκη 13-6-2019

           Αριθμ.πρωτ.367

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

       Θέμα: Διορισμός Αντιπροσώπων Δικαστικής Αρχής Εκλογών 2019

  

 Σας αποστέλλουμε τις σχετικές αιτήσεις προτίμησης και εξαίρεσης για το διορισμό αντιπροσώπων δικαστικής αρχής Βουλευτικών Εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019.

 Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019 στα γραφεία του Συλλόγου με τον πιο πρόσφορο τρόπο.

 Σας διευκρινίζουμε ότι ο αριθμός μητρώου που πρέπει να αναγράψετε στην αίτηση προτίμησης ή εξαίρεσης είναι ο Α.Μ. που έχετε ως συμβολαιογράφοι στο ΣΣΕΘ και αναγράφεται στη συμβολαιογραφική σας ταυτότητα και στον συγκεντρωτικό κατάλογο μελών (σε μορφή .pdf) στην ιστοσελίδα μας (www.notarius.gr).

 Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Αρείου Πάγου (http://www.areiospagos.gr/) δεν θα ληφθούν υπόψη αιτήσεις που δεν θα συνταχθούν σύμφωνα με τα έντυπα-υποδείγματα και στις οποίες θα αναγράφονται «… συγκεκριμένα εκλογικά τμήματα, εκλογικά διαμερίσματα ή συνοικισμοί, περισσότερες από μία δημοτικές ενότητες, περισσότεροι από ένας δήμοι, περισσότερες από μία εκλογικές περιφέρειες και που θα έχουν συμπληρώσεις, διαγραφές ή παρατηρήσεις εκτός των ζητουμένων, σύμφωνα με τα έντυπα των αιτήσεων. Κάθε υποψήφιος δικαστικός αντιπρόσωπος έχει δικαίωμα να υποβάλει μία και μόνο αίτηση. Υποβολή περισσοτέρων αιτήσεων με ίδιο ή διαφορετικό περιεχόμενο ενέχει τον κίνδυνο αυτόματου αποκλεισμού του από οποιοδήποτε διορισμό».  

 Επίσης, σας επισημαίνουμε ότι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής δεν διορίζονται όσοι έχουν υπερβεί το 67ο έτος της ηλικίας τους (γεννημένοι πριν την 7η Ιουλίου 1952).

 

                                                                Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                                                  Η Πρόεδρος                                     Η Γεν. Γραμματέας

                                   Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου                 Θεανώ Μαρέτη

(Οι αιτήσεις προτίμησης και εξαίρεσης βρίσκονται στη μορφή .pdf)

Διαύγεια - διαφάνεια στο κράτος

 

Νέες Αντικειμενικές Αξίες Ακινήτων 2021

 

Υπουργείο Δικαιοσύνης

 

Υπουργείο Οικονομικών

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

 

Ευρωπαϊκό Μητρώο Συμβολαιογράφων