Μετονομασία Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και υποχρέωση συμβολαιογράφων σε αλλαγή σφραγίδας

Δημοσιεύτηκε: 10/07/2019

sima_sullogou

 

       Θεσσαλονίκη 10-7-2019

       Αριθμ.πρωτ.416

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

       Θέμα: Μετονομασία Υπουργείου

                       

 Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το Π.Δ.81/2019 (ΦΕΚΑ’119/8-7-2019) και άρθρ.4 παρ.8 «Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  μετονομάζεται σε Υπουργείο Δικαιοσύνης».

 Συνεπώς, εφεξής, στα έγγραφα και τις σφραγίδες σας πρέπει να αναγράφεται η νέα ονομασία του Υπουργείου ως Υπουργείο Δικαιοσύνης.

 

                                           Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                                 Η Πρόεδρος                                      Η Γεν. Γραμματέας

                   Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου                  Θεανώ Μαρέτη

Διαύγεια - διαφάνεια στο κράτος

 

Νέες Αντικειμενικές Αξίες Ακινήτων 2021

 

Υπουργείο Δικαιοσύνης

 

Υπουργείο Οικονομικών

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

 

Ευρωπαϊκό Μητρώο Συμβολαιογράφων