Ανακοίνωση - Νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Σ.Ε.Θ.

Δημοσιεύτηκε: 09/01/2018

sima_sullogou

 

            Θεσσαλονίκη 2-1-2018

            Αρ.πρωτ.5

 

                                    Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω ΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι η θέση του Προέδρου του Σ.Σ.Ε.Θ. έχει κενωθεί από την 27-12-2017, μετά την παραίτηση της κ.Ιωάννας Χρουσαλά-Μπιλίση.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ.103 του Κώδικα Συμβολαιογράφων μέχρι την εκλογή νέου Προέδρου, καθήκοντα Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου ασκεί η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ κ.Μαρία Χαλκίδου.

Για την κάλυψη της ένατης θέσης του Δ.Σ. του Συλλόγου, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 παρ.6 του Π.Δ.36/1999, κλήθηκε για την ανάληψη καθηκόντων μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο επόμενος σε σταυρούς προτίμησης υποψήφιος κ.Ξενοφών Κόκκινος.

Συνεπώς η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης είναι η εξής:

Μαρία Χαλκίδου του Μιλτιάδη,  Αντιπρόεδρος-ασκούσα καθήκοντα Προέδρου

Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης του Στυλιανού,  Γεν.Γραμματέας

Θεανώ Μαρέτη του Αναστασίου, Ταμίας

Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου του Αθανασίου, μέλος

Εμμανουήλ Σαραγιώτης του Δημητρίου, μέλος

Γενοβέφα Τσερμενίδου-Αλεξοπούλου του Παναγιώτη, μέλος

Δημήτριος Τζίμας του Νικολάου, μέλος

Κωνσταντίνος Κοτσανίδης του Ιωάννη, μέλος

Ξενοφών Κόκκινος του  Σπυρίδωνα, μέλος 

 

                                    Η Αντιπρόεδρος                                    Ο Γεν. Γραμματέας

                            ασκούσα καθήκοντα Προέδρου

                                    Μαρία Χαλκίδου                               Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης

Διαύγεια - διαφάνεια στο κράτος

 

Νέες Αντικειμενικές Αξίες Ακινήτων 2021

 

Υπουργείο Δικαιοσύνης

 

Υπουργείο Οικονομικών

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

 

Ευρωπαϊκό Μητρώο Συμβολαιογράφων