Φιλική συνάντηση των μελών του Σ.Σ.Ε.Θ. την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022

Δημοσιεύτηκε: 23/06/2022

Διαύγεια - διαφάνεια στο κράτος

 

Νέες Αντικειμενικές Αξίες Ακινήτων 2021

 

Υπουργείο Δικαιοσύνης

 

Υπουργείο Οικονομικών

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

 

Ευρωπαϊκό Μητρώο Συμβολαιογράφων