Επιμορφωτικό σεμινάριο την Παρασκευή 5 Απριλίου 2019

Δημοσιεύτηκε: 03/04/2019

Την Παρασκευή 5 Απριλίου 2019 και από ώρα 17:00 έως 20:00 στο εντευκτήριο του Συλλόγου (Καλαποθάκη 20, 5ος όροφος), θα πραγματοποιηθεί σεμινάριο με θέμα: «Ν.4557/2018 Πρόληψη και Καταστολή της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας» και εισηγητές τους:

  • Ευτυχία Κατσιγαράκη, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Δικαιοσύνης Διεθνών Νομικών Σχέσεων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
  • Παρασκευή Θεοδωροπούλου, Δικηγόρο με έμμισθη εντολή στην Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.
  • Αντώνιο Μπαλτά, Δικηγόρο-Ειδικό Συνεργάτη στο Γραφείο Νομοθεσίας Εθνικού Στρατηγικού Σχεδιασμού της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της διαφθοράς.
  • Ελένη Κοντογεώργου, Συμβολαιογράφο Αθηνών, Αντιπρόεδρο του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ
  • Αθανάσιο Δράγιο, Συμβολαιογράφο Αθηνών, Μέλος ΔΣ του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ, Μέλος της ομάδας εργασίας για την εκπόνηση Έκθεσης Εθνικής Εκτίμησης Κινδύνου.

Διαύγεια - διαφάνεια στο κράτος

 

Νέες Αντικειμενικές Αξίες Ακινήτων 2021

 

Υπουργείο Δικαιοσύνης

 

Υπουργείο Οικονομικών

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

 

Ευρωπαϊκό Μητρώο Συμβολαιογράφων