Πληρεξουσιότητα: Βασικές προϋποθέσεις για το κύρος των Συμβολαιογραφικών Πληρεξουσίων

Δημοσιεύτηκε: 11/11/2021

Το βιβλίο αυτό είναι μελέτη της C.A.E. σε συνεργασία με το IRENE και αφορά 33 χώρες.

Αποτελεί ένα σημαντικό βοήθημα για τον συμβολαιογράφο αλλά και κάθε νομικό, καθώς το τεράστιο εύρος των διασυνοριακών συναλλαγών που αναπτύσσεται συνεχώς στηρίζεται και ενισχύεται από την σύνταξη ενός σωστού, έγκυρου και δυνάμενου να επιφέρει έννομα αποτελέσματα, πληρεξουσίου. Το πληρεξούσιο, άλλωστε, είναι αυτό που θα κυριαρχήσει και στις ηλεκτρονικές διασυνοριακές συμβολαιογραφικές πράξεις.

Την ελληνική μετάφραση εκπόνησαν δύο έγκριτες νομικοί η κ.Σοφία Τελωνάκη και η κ.Ελένη Χαραλαμπίδου και την επιμέλεια της έκδοσης είχαν οι κ.κ.Σοφία Μουρατίδου, Επίτιμη Πρόεδρος του IRENE, Μαριάννα Παπακυριάκου, Αντιπρόεδρος της CAE και Χριστίνα Χατζηδανδή, Μέλος του IRENE.

Για πληροφορίες και παραγγελίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση irene@fondation-irene.lu

Διαύγεια - διαφάνεια στο κράτος

 

Νέες Αντικειμενικές Αξίες Ακινήτων 2021

 

Υπουργείο Δικαιοσύνης

 

Υπουργείο Οικονομικών

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

 

Ευρωπαϊκό Μητρώο Συμβολαιογράφων