Αρ.Πρωτ.:121/5-2-2016. Θέμα: «Ασφαλιστικές εισφορές έτους 2015 Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Α.Ν. & Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.»

sima_sullogou

 

 

 

        Θεσσαλονίκη 5-2-2016

        Αριθμ.πρωτ.121

 

                       

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

                  Θέμα: Ασφαλιστικές εισφορές έτους 2015 του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ

                          & ΕΤΑΑ-ΤΣ   

       

   Σας διαβιβάζουμε προς γνώση σας, ανακοινώσεις για τις ασφαλιστικές εισφορές έτους 2015 του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ και του ΕΤΑΑ-ΤΣ.

                                  Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς  

                    Η Πρόεδρος                                    Ο Γεν. Γραμματέας

            Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση                Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης