Ε.Τ.Α.Α.-Τομέας Ασφάλισης Νομικών

17/12/2021

Αρ.Πρωτ.:711/16-12-2021. Θέμα:«Έναρξη λειτουργίας γραφείου τ.Τομέα Ασφάλισης Νομικών (ΤΑΝ) στη Θεσσαλονίκη»

download περισσότερα
30/09/2021

Αρ.Πρωτ.:559/29-9-2021. Θέμα:«Έναρξη λειτουργίας γραφείου τ.Τομέα Ασφάλισης Νομικών (ΤΑΝ) στη Θεσσαλονίκη»

download περισσότερα
30/06/2017

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.314/29-6-17 - Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών έτους 2016 μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2017

download περισσότερα
31/03/2017

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.173/30-3-17 - Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών έτους 2016

download περισσότερα
28/02/2017

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.95/24-2-17 - Παράταση της προθεσμίας καταβολής κατώτατων ασφαλιστικών εισφορών έτους 2016

download περισσότερα
21/02/2017

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 12η/20-2-2017 «Ασφαλιστικές εισφορές έτους 2016»

download περισσότερα
05/01/2017

Αρ.Πρωτ.:7/5-1-2017. Θέμα:«Ασφαλιστικές εισφορές του Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Α.Ν. & Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.»

download περισσότερα
14/09/2016

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.512/13-9-16 - Παράταση διάθεσης ενσήμων μέχρι τις 31-12-2016

download περισσότερα
29/06/2016

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 36η/29-6-2016 «Κατάργηση κοινωνικών πόρων Τ.Ν. και ενσήμων Τ.Ν. και ΤΑΣ – Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών προς Ε.Τ.Α.Α.»

download περισσότερα
27/06/2016

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 35η/27-6-2016 «Κατάργηση των κοινωνικών πόρων Τομέων αρμοδιότητας Διοικούσας Επιτροπής Νομικών»

download περισσότερα
15/06/2016

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.331/14-6-16 - Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών υπέρ του Ταμείου Νομικών

download περισσότερα
13/06/2016

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.318/10-6-16 - Παράταση της προθεσμίας καταβολής κατώτατων ασφαλιστικών εισφορών Ε.Τ.Α.Α. έτους 2015

download περισσότερα
08/06/2016

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 29η/7-6-2016 «Δημοσίευση του Ν.4393/2016 (ΦΕΚ τ.Α΄ 106/6-6-2016) "Κύρωση της Προγραμματικής Συμφωνίας (Programme Arrangement) ΑΡΙΘ.Α-1424 [MIOS] κ.λπ." – Κατάργηση κοινωνικών πόρων του Ταμείου Νομικών»

download περισσότερα
07/06/2016

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.310/6-6-16 - Κατάργηση κοινωνικών πόρων του Ταμείου Νομικών

download περισσότερα
27/05/2016

Αρ.Πρωτ.:584/27-5-2016. Θέμα:«Καταβολή ασφαλιστικής εισφοράς έτους 2015 σε κατώτερη της υποχρεωτικής ασφαλιστική κατηγορία (και παραμονή έως 31/12/2016)»

download περισσότερα
22/02/2016

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 8η/19-2-2016 «Παράταση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών έτους 2015, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2016»

download περισσότερα
10/02/2016

Αρ.Πρωτ.:121/5-2-2016. Θέμα: «Ασφαλιστικές εισφορές έτους 2015 Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Α.Ν. & Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.»

download περισσότερα
22/09/2015

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.539/17-9-15 - Υποδοχή κοινού στους Τομείς του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.), όλες τις εργάσιμες ημέρες πλην Πέμπτης, από 1-10-2015

download περισσότερα
31/07/2015

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. - Παράταση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών

download περισσότερα
30/07/2015

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.449/29-7-15 - Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών στα ασφαλιστικά Ταμεία την Παρασκευή 31-7-2015

download περισσότερα
07/07/2015

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.373/3-7-2015 - Παράταση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ΤΑΝ - ΤΑΣ μηνών Μαΐου-Ιουνίου 2015, των κατώτατων εισφορών (ΤΑΝ & ΤΑΣ) έτους 2014 καθώς και της εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ, μέχρι τις 31 Ιουλίου 2015

download περισσότερα
30/06/2015

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.350/29-6-15 - Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών μέχρι τις 31 Ιουλίου 2015

download περισσότερα
05/06/2015

Αρ.Πρωτ.:360/5-6-2015. Θέμα:«Δικαιώματα Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Α.Ν. για πράξεις μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων»

download περισσότερα
29/05/2015

Αρ.Πρωτ.:349/28-5-2015. Θέμα:«Δικαιώματα Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Α.Ν. για πράξεις μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων»

download περισσότερα