Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.350/29-6-15 - Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών μέχρι τις 31 Ιουλίου 2015

sima_sesse                  ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

 

           Αθήνα, 29 Ιουνίου 2015

           Αριθμ. πρωτ.  350

 

                                                Προς όλους τους συμβολαιογράφους

                                                της χώρας

    

Ταχ.Δ/νση  : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78

Τηλέφωνα  : 210-3307450,60,70,80,90

FAX         : 210-3848335

E-mail      : notaries@notariat.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

   Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι, η Διοικούσα Επιτροπή του Ταμείου  Νομικών αποφάσισε ομόφωνα, σήμερα, 29.6.2015, την παράταση της προθεσμίας καταβολής των κατώτατων ασφαλιστικών εισφορών έτους 2014 προς τα Ταμεία μας, καθώς και την εισφορά υπέρ Ο.Α.Ε.Δ. μέχρι την 31η Ιουλίου 2015, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, λόγω των  εκτάκτων συνθηκών που επικρατούν στη χώρα.

Για το λόγο αυτό συνεδριάζει αύριο 30.6.2015,  το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Τ.Α.Α. προκειμένου να επικυρώσει την ανωτέρω απόφαση.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας