Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.318/10-6-16 - Παράταση της προθεσμίας καταβολής κατώτατων ασφαλιστικών εισφορών Ε.Τ.Α.Α. έτους 2015

sima_sesse

 

 

         Αθήνα, 10 Ιουνίου 2016

         Αριθμ. πρωτ. 318

 

                                          Προς όλους τους συμβολαιογράφους

                                          της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση  : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78

Τηλέφωνα  : 210-3307450,60,70,80,90

FAX           : 210-3848335

E-mail       : notaries@notariat.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

   Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι, κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Τ.Α.Α. την Τετάρτη 08.06.2016, μετά από εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής του Ταμείου  Νομικών, αποφασίστηκε η παράταση της προθεσμίας για την καταβολή των κατώτατων ασφαλιστικών εισφορών έτους 2015 μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2016, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας