Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 35η/27-6-2016 «Κατάργηση των κοινωνικών πόρων Τομέων αρμοδιότητας Διοικούσας Επιτροπής Νομικών»

sima_sesse                       ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 35η

 

          Αθήνα, 27 Ιουνίου 2016

          Αριθμ. Πρωτ. 366

 

                                    Προς όλους τους Συμβολαιογράφους

                                    της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση     : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα     : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90

FAX              : 210 384 8335

E-mail          : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες : Ευτυχία Καραστάθη

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

 Σας διαβιβάζουμε το με αριθμ. πρωτ. 155001/23.06.2016 έγγραφο του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων, σχετικά με την κατάργηση των κοινωνικών πόρων Τομέων αρμοδιότητας Διοικούσας Επιτροπής Νομικών, για να λάβετε γνώση.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

(Το με αριθμ.πρωτ.155001/2016 έγγραφο του ΕΤΑΑ βρίσκεται στη μορφή .pdf)