Αρ.Πρωτ.:559/29-9-2021. Θέμα:«Έναρξη λειτουργίας γραφείου τ.Τομέα Ασφάλισης Νομικών (ΤΑΝ) στη Θεσσαλονίκη»

sima_sullogou

 

           Θεσσαλονίκη 29-9-2021

           Αριθμ.πρωτ.559

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

Θέμα: Έναρξη λειτουργίας γραφείου τ.Τομέα Ασφάλισης Νομικών (ΤΑΝ) στη Θεσσαλονίκη

  

  Αγαπητοί Συνάδελφοι,

 Με ιδιαίτερη χαρά πληροφορηθήκαμε τη με αριθμό 312995/2021 απόφαση του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ για τη μεταφορά αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Ασφάλισης του Τομέα Ασφάλισης Νομικών σε υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης με σκοπό την άμεση εξυπηρέτηση του νομικού κόσμου της πόλης μας.

 Πέρασαν δεκαετίες προκειμένου να βρει ανταπόκριση το πάγιο αίτημα των νομικών της Θεσσαλονίκης, να λειτουργήσει στην πόλη μας παράρτημα του Ταμείου Νομικών, ώστε να εξυπηρετούνται άμεσα και ουσιαστικά οι συνάδελφοι, που χρόνια ταλαιπωρούνταν λόγω της αδυναμίας επικοινωνίας με το Ταμείο που εδρεύει αποκλειστικά στην Αθήνα.

 Η Διοίκηση του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης αναλαμβάνοντας την πρωτοβουλία κατόρθωσε να επιτύχει τη λήψη απόφασης, με την οποία δημιουργείται στη Θεσσαλονίκη γραφείο του ΕΦΚΑ/Τομέας Νομικών, στο οποίο μεταφέρεται το σύνολο των φακέλων και όλα τα σχετικά αρχεία των νομικών της Θεσσαλονίκης, που τηρούνταν στο άλλοτε Ταμείο Νομικών.

 Ευχαριστούμε θερμά τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης για την πολύτιμη και αγαστή συνεργασία τόσο στις κοινές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουμε αποβλέποντας στη βελτίωση των συνθηκών ασκήσεως του λειτουργήματός μας όσο και στο πλαίσιο των προσπαθειών για την επίλυση του επί δεκαετίες αντικειμενικού προβλήματος εξυπηρέτησης από τον ασφαλιστικό μας φορέα. Ιδιαίτερες δε ευχαριστίες απευθύνουμε στον Πρόεδρο του Δ.Σ.Θ., κ.Ευστάθιο Κουτσοχήνα, και στον Πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικών Δ.Σ.Θ. και ταμία του Συλλόγου, κ.Αναστάσιο Ντούγκα, οι οποίοι ανέλαβαν την προώθηση του αιτήματος καθώς και τον συντονισμό όλων των απαραίτητων ενεργειών υλοποίησής του.

 Στο αμέσως προσεχές μέλλον αναμένεται η ολοκλήρωση της μεταφοράς των φακέλων και θα ακολουθήσει ενημέρωση για την έναρξη λειτουργίας του γραφείου.

 

                                            Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                            Ο Πρόεδρος                                   Ο Γεν. Γραμματέας

                         Δημήτριος Τζίμας                    Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης