Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.95/24-2-17 - Παράταση της προθεσμίας καταβολής κατώτατων ασφαλιστικών εισφορών έτους 2016

sima_sesse

 

     Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2017

     Αριθμ. πρωτ. 95

                                           Προς όλους τους συμβολαιογράφους

                                           της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση  : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78, Αθήνα

Τηλέφωνα  : 210-3307450,60,70,80,90

FAX           : 210-3848335

E-mail       : notaries@notariat.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι, κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Φ.Κ.Α. την Πέμπτη 23-2-2017, αποφασίστηκε η παράταση της προθεσμίας για την καταβολή των κατώτατων ασφαλιστικών εισφορών έτους 2016 μέχρι την 31η Μαρτίου 2017, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

 

                                                             Με τιμή

                                                          Ο Πρόεδρος                                           

                                                      Γεώργιος Ρούσκας