Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.449/29-7-15 - Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών στα ασφαλιστικά Ταμεία την Παρασκευή 31-7-2015

sima_sesse

 

 

        Αθήνα, 29 Ιουλίου 2015

        Αρ.πρωτ. 449

                                              Προς

                                              όλους τους συμβολαιογράφους

                                              της χώρας        

                 

Ταχ. Δ/νση  : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ. 106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα   : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90

FAX            : 210 384 8335

E-mail        : notaries@notariat.gr

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η - YΠ Ε Ν Θ Υ Μ Ι Σ Η

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4321/2015 «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας (ΦΕΚ 32Α’ 21.3.2015)» η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών στα ασφαλιστικά Ταμεία μας λήγει στις 31.7.2015.

Επειδή δεν έχει δοθεί παράταση στην ανωτέρω προθεσμία, σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να υποβάλλετε το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 31.7.2015 -είτε μέσω fax είτε ταχυδρομικώς- σχετική αίτηση ρύθμισης στα Ταμεία μας  (ΤΑΝ & ΤΑΣ), προκειμένου να προκύπτει η εμπρόθεσμη υποβολή αυτής.

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας