Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.512/13-9-16 - Παράταση διάθεσης ενσήμων μέχρι τις 31-12-2016

sima_sesse

 

      Αθήνα 13 Σεπτεμβρίου 2016

      Αριθμ. πρωτ. 512

                                       Προς όλους τους συμβολαιογράφους

                                       της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση  : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78

Τηλέφωνα  : 210-3307450,60,70,80,90

FAX          : 210-3848335

E-mail       : notaries@notariat.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

     Σας ενημερώνουμε ότι μετά την υπ’ αριθμ. 408/2016 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Τ.Α.Α. αποφασίσθηκε ομόφωνα η συνέχιση διάθεσης ενσήμων και μετά την 1.7.2016, εφόσον οι ασφαλισμένοι επιθυμούν να κάνουν χρήση αυτών για κάλυψη της εισφοράς πράξεων που έχουν διενεργηθεί μέχρι 30.6.2016.

     Ως εκ τούτου αποφασίσθηκε η συνέχιση εφοδιασμού με ένσημα των συνεργαζόμενων φορέων, εφόσον υπάρχουν αποθέματα ενσήμων στους Τομείς, ενώ ως καταληκτική ημερομηνία διάθεσης ενσήμων όλων των κατηγοριών από τα αποθέματα που υπάρχουν σε όλους τους Τομείς, ορίστηκε η 31.12.2016.

 

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

(Το σχετ. πρακτικό ΔΣ του ΕΤΑΑ βρίσκεται στη μορφή .pdf)