Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 12η/20-2-2017 «Ασφαλιστικές εισφορές έτους 2016»

sima_sesse                   ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  12η

       Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2017

       Αριθμ. πρωτ. 87

                                   Προς όλους τους συμβολαιογράφους

                                   της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78, Αθήνα

Τηλέφωνα : 210-3307450,60,70,80,90

FAX          : 210-3848335

E-mail      : notaries@notariat.gr

 

                       ΘΕΜΑ: Ασφαλιστικές εισφορές έτους 2016

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

    Σας αποστέλλουμε:

   α) τις από Δεκεμβρίου 2016 ανακοινώσεις του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ για τις ασφαλιστικές εισφορές του έτους 2016, όπου περιλαμβάνονται οι κατώτατες εισφορές, η καταληκτική ημερομηνία καταβολής (28/2/2017), καθώς και οι τραπεζικοί λογαριασμοί στους οποίους πρέπει να καταβάλετε, καθώς και

   β) το από 14/12/2016 έγγραφο του ΕΤΑΑ-ΤΑΣ για τις κατώτατες ασφαλιστικές εισφορές του έτους 2016 (το οποίο σάς έχει ήδη κοινοποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 1/2017 Εγκύκλιό μας). Η καταληκτική ημερομηνία είναι και για τις εισφορές αυτές η 28/2/2017.

   Προς διευκόλυνσή σας, παραθέτουμε κατωτέρω τους λογαριασμούς των ταμείων για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών σας:

1)      Για το ΕΤΑΑ-ΤΑΝ: Οι ασφαλιστικές εισφορές κατατίθενται στην Εθνική Τράπεζα με την ON LINE διαδικασία TR 4300. Οι λογαριασμοί κατάθεσης στην Ε.Τ.Ε. είναι οι ακόλουθοι:

 • Αριθμός λογαριασμού ΕΤΑΑ / ΤΑΝ : 040 / 546154 – 57
 • Αριθμός πελάτη ΕΤΕ (ΕΤΑΑ / ΤΑΝ) : 9805690008
 • Κωδικός αιτιολογίας 1 (για υπόλοιπο εισφοράς 2016) στον ΤΑΝ
 • Κωδικός αιτιολογίας 70 (για εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ 2016) στον ΤΑΝ
 • Αριθμός Μητρώου ασφαλισμένου στον ΤΑΝ (κωδ. υπόχρεου) (Α.Μ./ΤΑ.Ν.)

Σε περίπτωση πληρωμής με έμβασμα, τα στοιχεία που καταχωρούνται είναι ως κατωτέρω:

 • Δικαιούχος: ΤΑΝ – IBAN GR 39 0110 0400 0000 0405 4615 457 (ΚΩΔ. ΑΙΤ. 1)
 • Δικαιούχος: ΤΑΝ – IBAN GR 39 0110 0400 0000 0405 4615 457 (ΚΩΔ.ΑΙΤ. 70 –ΟΑΕΔ)   
 • Αιτιολογία: Α.Μ. ΤΑΝ ……… και  Κωδ. Αιτιολογίας (1 ή 70)

2)      Για το ΕΤΑΑ-ΤΑΣ: Οι ασφαλιστικές εισφορές κατατίθενται στην Εθνική Τράπεζα, ή όπου αυτή δεν υπάρχει στα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ). Οι λογαριασμοί κατάθεσης στην Ε.Τ.Ε. είναι οι ακόλουθοι:

 • Εθνική Τράπεζα Κλ.Προν.:  040 / 546199 - 54

          Κλ.Υγ.:  040 / 546202 - 91

 • IBAN Κλ.Προν.:  GR 64 0110 0400 0000 0405 4619 954
 • IBAN Κλ.Υγ.: GR 83 0110 0400 0000 0405 4620 291

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

(Τα ως άνω σχετ. έγγραφα των Ταμείων βρίσκονται στη μορφή .pdf)