Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.173/30-3-17 - Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών έτους 2016

sima_sesse

 

     Αθήνα, 30 Μαρτίου 2017

     Αριθμ. πρωτ. 173

                                    Προς όλους τους συμβολαιογράφους

                                    της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78, Αθήνα

Τηλέφωνα : 210-3307450,60,70,80,90

FAX          : 210-3848335

E-mail      : notaries@notariat.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

   Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι, κατά την συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΕΦΚΑ σήμερα, ημέρα Πέμπτη 30-03-2017, αποφασίστηκε  η παράταση της προθεσμίας για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2016 μέχρι την Παρασκευή 30  Ιουνίου 2017, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

 

                                                              Με τιμή

                                                          Ο Πρόεδρος                                           

                                                      Γεώργιος Ρούσκας