Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.331/14-6-16 - Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών υπέρ του Ταμείου Νομικών

sima_sesse

 

      

      Αθήνα, 14 Ιουνίου 2016

      Αριθμ. πρωτ. 331

 

                                       Προς όλους τους συμβολαιογράφους

                                       της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78

Τηλέφωνα : 210-3307450,60,70,80,90

FAX          : 210-3848335

E-mail      : notaries@notariat.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

          Μετά την κατάργηση των κοινωνικών πόρων του Ταμείου Νομικών, με τη δημοσίευση του Ν.4393/2016 (ΦΕΚ Α’106/6.6.2016), ο οποίος ισχύει από τη Δευτέρα 6.6.2016,  σας γνωρίζουμε ότι, όσοι συμβαλλόμενοι, ενόψει υπογραφής  συμβολαίων που είχαν  αναλογικούς πόρους, όπως αυτοί εξειδικεύονται στο αρθρ. 150 παρ. 1 του Ν.3655/2008, έχουν καταβάλει τα αντίστοιχα ποσά στην ΕΤΕ, βάσει του σημειώματος που εξέδιδε ο συμβολαιογράφος, δύνανται να τα αναζητήσουν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, υποβάλλοντας σχετική αίτηση στο Ταμείο Νομικών.

Ευνόητο είναι ότι, δεν καταβάλλονται αναλογικοί πόροι στο Ταμείο Νομικών, μετά την 6.6.2016, όπως σας ενημερώσαμε με την υπ’αριθμ.29/7.6.2016 εγκύκλιό μας.   

Οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία μπορείτε να την αναζητήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τ.Α.Ν. (www.tnomik.gr) ή απλά πατώντας στον ακόλουθο σύνδεσμο:http://www.tnomik.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=resource&cresrc=26&cnode=13.

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας