Αρ.Πρωτ.:584/27-5-2016. Θέμα:«Καταβολή ασφαλιστικής εισφοράς έτους 2015 σε κατώτερη της υποχρεωτικής ασφαλιστική κατηγορία (και παραμονή έως 31/12/2016)»

sima_sullogou

 

 

          Θεσσαλονίκη 27-5-2016

          Αριθμ.πρωτ.584

 

 

                       

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

                  Θέμα: Καταβολή ασφαλιστικής εισφοράς έτους 2015 σε κατώτερη της

                          υποχρεωτικής ασφαλιστική κατηγορία (και παραμονή έως

                          31/12/2016)

                      

  Σας διαβιβάζουμε προς γνώση σας, το από 24-5-2016 ενημερωτικό δελτίο του Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Α.Ν., μετά από ενημέρωση της κ.Χαλκίδου, Αντιπροέδρου του Δ.Σ., που είναι πολύ σημαντικό για εμάς.

  Θα επιδιώξουμε να ισχύσει το ίδιο και για το Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ. (ΤΑΣ).

 

                                   Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς  

                        Η Πρόεδρος                                    Ο Γεν. Γραμματέας   

            Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση                      Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης

(Το ενημερωτικό δελτίο του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ βρίσκεται στη μορφή .pdf)