Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 8η/19-2-2016 «Παράταση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών έτους 2015, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2016»

sima_sesse                             ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 8η

 

            Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2016

            Αρ. Πρωτ. 90

 

                                             Προς όλους τους

                                             Συμβολαιογράφους της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση    : Γ.Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα    : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90

Fax             : 210 384 8335

E-Mail          : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες: Π.Μιχαηλίδη-Κοκκαλιάρη

(210-52.41.807) & Μ.Πουλαντζά (210-32.46.711)

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε το ενημερωτικό έγγραφο του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) - Διεύθυνση Τομέα Πρόνοιας Συμβολαιογράφων που αφορά και τις ασφαλιστικές μας εισφορές για να λάβετε γνώση.

Μετά από επικοινωνίας μας με το αρμόδιο τμήμα του Ε.Τ.Α.Α. σας ενημερώνουμε ότι κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2016, αποφασίστηκε η παράταση της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών μας εισφορών για το έτος 2015 μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2016.

Οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία μπορείτε να την αναζητήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Α.Ν. (www.tnomik.gr).

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας