Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.539/17-9-15 - Υποδοχή κοινού στους Τομείς του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.), όλες τις εργάσιμες ημέρες πλην Πέμπτης, από 1-10-2015

sima_sesse

 

 

 

         Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου  2015

         Αριθμ. Πρωτ.: 539

 

 

 

Ταχ.Δ/νση     : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα     : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90

FAX              : 210 384 8335

E-mail          : notaries@notariat.gr

 

A N A K O I N Ω Σ Η

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

   σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν σχετικού εγγράφου του ΕΤΑΑ – Τομέα Ασφάλισης Νομικών, με βάση την ΔΙΑΔΠ/Φ.Β. 10/24249 (ΦΕΚ Β΄ 1086/10-4-2012) Υπουργική Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ ΔΙΔΠ/Φ.Β. 4/10019/22-4-2014 (ΦΕΚ Β΄ 1013/23-4-2014) θα πραγματοποιείται υποδοχή κοινού στους Τομείς του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων ΕΤΑΑ, όλες τις εργάσιμες ημέρες πλην της ημέρας Πέμπτης, ενώ ως ημερομηνία έναρξης της εν λόγω υπουργικής απόφασης ορίζεται η 1η Οκτωβρίου 2015.

                                                             Με τιμή

                                                         Ο Πρόεδρος

                                                     Γεώργιος Ρούσκας