Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.310/6-6-16 - Κατάργηση κοινωνικών πόρων του Ταμείου Νομικών

sima_sesse                     ΕΚΤΑΚΤΗ

                 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

           Αθήνα, 6 Ιουνίου 2016

           Αριθμ. πρωτ. 310

 

                          Προς όλους τους συμβολαιογράφους

                          της χώρας


Ταχ.Δ/νση  : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78

Τηλέφωνα  : 210-3307450,60,70,80,90

FAX           : 210-3848335

E-mail       : notaries@notariat.gr

 

Συνάδελφοι,

   Άμεσα, θα δημοσιευθεί στο ΦΕΚ σχετική διάταξη, η οποία συμπεριλαμβάνεται με τροπολογία στο ψηφισθέν στις 2-6-2016 νομοσχέδιο «Κύρωση της Προγραμματικής Συμφωνίας (Programme Arrangement) ΑΡΙΘ.Α-1424 [MIOS] κ.λπ.» (άρθρ. δεύτερο παρ. 6), σύμφωνα με την οποία τροποποιείται το άρθρ. 39 του Ν. 4387/2016 (85 Α) και καταργούνται οι κοινωνικοί πόροι του Ταμείου Νομικών, όπως αυτοί εξειδικεύονται στο άρθρ. 150 παρ. 1 του Ν. 3695/2008.

  Αυτονόητο είναι, ότι με την συγκεκριμένη διάταξη, προσπάθειες δεκαετιών της ελληνικής συμβολαιογραφίας για την ελάφρυνση των συναλλαγών, οι οποίες επιβαρύνονταν με τους κοινωνικούς πόρους, επιτεύχθηκαν και η συμβολαιογραφική υπηρεσία εφ’ εξής καθίσταται οικονομικότερη. Επιπρόσθετα, μια σειρά από πράξεις που επιβαρύνονταν με πόρους του Ταμείου Νομικών γίνονται από άποψη κόστους προσιτές στον έλληνα πολίτη.

Θα ακολουθήσει σχετική εγκύκλιος.

 

Μετά τιμής

 Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας