Αρ.Πρωτ.:360/5-6-2015. Θέμα:«Δικαιώματα Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Α.Ν. για πράξεις μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων»

sima_sullogou

 

 

 

                Θεσσαλονίκη 5-6-2015

                Αριθμ.πρωτ.360

 

    

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

Θέμα: Δικαιώματα Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Α.Ν. για πράξεις μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων  

 

Σε συνέχεια του με αριθμ.πρωτ.349/28-5-2015 εγγράφου μας, σχετικά με το άνω θέμα, σας διαβιβάζουμε και το με αριθμ.πρωτ.11515/16-4-2015 έγγραφο του Ταμείου, στο σύνολό του, για την πληρέστερη ενημέρωσή σας.

 

                                                             Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                                                Η Πρόεδρος                                Η Γεν.Γραμματέας 

                                     Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση               Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου  

(Το με αριθμ.πρωτ.11515/16-4-2015 έγγραφο του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ βρίσκεται στη μορφή .pdf)