Αρ.Πρωτ.:224/29-3-2022. Θέμα:«Υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την υποβολή αιτήσεων καταχώρισης εγγραπτέων πράξεων Κτηματολογίου και νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες»

sima_sullogou

 

        Θεσσαλονίκη 29-3-2022

        Αρ.πρωτ.224

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

                        Θέμα: Υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την υποβολή αιτήσεων

                                   καταχώρισης εγγραπτέων πράξεων Κτηματολογίου και νέες ηλεκτρονικές

                                   υπηρεσίες

                 

 Σας αποστέλλουμε προς ενημέρωσή σας, το με αριθμ.πρωτ.2216018/29-3-2022 έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου, σύμφωνα με το οποίο, ενεργοποιείται από Δευτέρα 4/4/2022 η υποχρεωτική χρήση των εκάστοτε διαθέσιμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών υποβολής καταχώρισης πράξεων, καθώς και η εισαγωγή νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όπως αυτές αναφέρονται στο κοινοποιούμενο έγγραφο.

 Αναμένεται επίσης η τροποποίηση του τρόπου πληρωμής, που θα γίνεται μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου νομιμότητας, ώστε να μην δημιουργείται θέμα με τις επιστροφές, σε περίπτωση απόρριψης.

                                                         Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                                                                        Ο Πρόεδρος                                    

                                                                   Δημήτριος Τζίμας

(Το ως άνω σχετ. έγγραφο του Κτηματολογίου βρίσκεται στη μορφή .pdf)