Αρ.Πρωτ.:343/27-4-2020. Θέμα:«Λειτουργία υποθηκοφυλακείων»

sima_sullogou

 

         Θεσσαλονίκη 27-4-2020

         Αριθμ.πρωτ.343

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

 

          Θέμα: Λειτουργία υποθηκοφυλακείων

  

 Σε συνέχεια της με αριθμ.πρωτ.335/27-4-2020 εγκυκλίου μας σχετικά με το καθεστώς λειτουργίας υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων, σας αποστέλλουμε συνημμένα:

1) Την ανακοίνωση της προϊσταμένης του Υποθηκοφυλακείου και Κτηματολογικού Γραφείου Καλαμαριάς 

2) Την ανακοίνωση του προϊσταμένου του Υποθηκοφυλακείου και Κτηματολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης.       

                

                             Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                       Η Πρόεδρος                                 Η Γεν. Γραμματέας

          Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου           Θεανώ Μαρέτη

(Τα ως άνω σχετ. έγγραφα βρίσκονται στη μορφή .pdf)