Αρ.Πρωτ.:345/28-4-2020. Θέμα:«Λειτουργία υποθηκοφυλακείου»

sima_sullogou

 

        Θεσσαλονίκη 28-4-2020

        Αριθμ.πρωτ.345

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

                Θέμα: Λειτουργία υποθηκοφυλακείου

            

     Με την παρούσα σας αποστέλλουμε συνημμένα την ανακοίνωση της προϊσταμένης του Υποθηκοφυλακείου και Κτηματολογικού Γραφείου Νεάπολης, καθώς και το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λάβαμε από την άνω προϊσταμένη.   

                

                               Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                         Η Πρόεδρος                              Η Γεν. Γραμματέας

            Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου           Θεανώ Μαρέτη

(Η σχετ. ανακοίνωση βρίσκεται στη μορφή .pdf)