Αρ.Πρωτ.:361/29-4-2020. Θέμα:«Λειτουργία υπηρεσιών»

sima_sullogou

 

         Θεσσαλονίκη 29-4-2020

         Αριθμ.πρωτ.361

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

                    Θέμα: Λειτουργία υπηρεσιών

   

    Σε συνέχεια προηγούμενων εγγράφων μας, σας αποστέλλουμε συνημμένα:

1) τη με αριθμ.18/28-4-2020  απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης που αφορά τον τρόπο λειτουργίας του για το χρονικό διάστημα από 28-4-2020 μέχρι και 15-5-2020,

2) την ανακοίνωση της προϊσταμένης του Υποθηκοφυλακείου Ν.Μουδανιών, για να λάβετε γνώση.        

 

                         Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                     Η Πρόεδρος                                Η Γεν. Γραμματέας

        Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου           Θεανώ Μαρέτη

(Τα ως άνω σχετ. έγγραφα βρίσκονται στη μορφή .pdf)