Αρ.Πρωτ.:393/19-5-2020. Θέμα:«Ανακοινώσεις τμημάτων Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης»

sima_sullogou

 

            Θεσσαλονίκη 19-5-2020

            Αριθμ.πρωτ.393

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

            Θέμα: Ανακοινώσεις τμημάτων Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης

                  

     Σε συνέχεια της με αριθμ.πρωτ.392/18-5-2020 εγκυκλίου μας, σχετικά με τη λειτουργία του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης για το χρονικό διάστημα από τις 16 έως και τις 31 Μαΐου 2020, σας αποστέλλουμε συνημμένα τις διευκρινιστικές ανακοινώσεις των τμημάτων του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης.     

 

                                  Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                           Η Πρόεδρος                                 Η Γεν. Γραμματέας

              Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου             Θεανώ Μαρέτη

(Τα ως άνω σχετ. έγγραφα βρίσκονται στη μορφή .pdf)