Αρ.Πρωτ.:398,397/21-5-2020. Θέμα:«Κοινοποίηση εγγράφων Υπουργείου Δικαιοσύνης»

sima_sullogou

 

       Θεσσαλονίκη 21-5-2020                    

       Αριθμ.πρωτ.398,397

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

            Θέμα: Κοινοποίηση εγγράφων

 

 Σας αποστέλλουμε τα με αριθμ.πρωτ.21986/20-5-2020 και 21987/20-5-2020 έγγραφα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που αφορούν

 α) τον τρόπο λειτουργίας των Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων για τη χρονική περίοδο μέχρι και τις 31-5-2020 (σχετική η με αριθμ.πρωτ.335/27-4-2020 εγκύκλιο μας ) και

 β) τη δυνατότητα αυτοπρόσωπης έρευνας από συμβολαιογράφους ή εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους τους.

 

                                  Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                                                  Η Πρόεδρος                                                     

                                    Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου  

(Τα ως άνω σχετ. έγγραφα βρίσκονται στη μορφή .pdf)