Αρ.Πρωτ.:462/26-6-2018. Θέμα:«Ηλεκτρονική υποβολή τοπογραφικών διαγραμμάτων»

sima_sullogou

 

         Θεσσαλονίκη 26-6-2018       

         Αριθμ.πρωτ.462

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

   Θέμα: Ηλεκτρονική υποβολή τοπογραφικών  διαγραμμάτων

 

Σας διαβιβάζουμε προς γνώση σας τη με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/27623/1752/25.4.2018 (Β’2216/14-6-2018) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθώς  και το με αρ.πρ.888/1825449/ΝΔ1920/26.6.2018 σχετικό έγγραφο του φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» που αφορούν την ηλεκτρονική υποβολή τοπογραφικών διαγραμμάτων.

 

                                Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                    Η Πρόεδρος                                                   Η Γεν. Γραμματέας

        Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου                              Θεανώ Μαρέτη

(Τα ως άνω σχετ. έγγραφα βρίσκονται στη μορφή .pdf)