Αρ.Πρωτ.:486/26-7-2021. Θέμα:«Τροποποίηση απόφασης ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων στα Κτηματολογικά Γραφεία για τη χορήγηση πιστοποιητικών, διαγραμμάτων και λοιπών στοιχείων»

sima_sullogou

 

            Θεσσαλονίκη, 26-7-2021

            Αριθμ.πρωτ.486

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

 

Θέμα: Τροποποίηση απόφασης ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων στα

           Κτηματολογικά Γραφεία για τη χορήγηση πιστοποιητικών, διαγραμμάτων

           και λοιπών στοιχείων

  

    Σας αποστέλλουμε το ΦΕΚ τ.Β’ 3253/22-7-2021 στο οποίο δημοσιεύθηκε η με αριθμ.147/8/8-7-2021 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» σχετική με το άνω θέμα, για να λάβετε γνώση.

 

                                          Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                            Ο Πρόεδρος                                   Ο Γεν. Γραμματέας

                         Δημήτριος Τζίμας                    Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης

(Η ως άνω σχετ. απόφαση βρίσκεται στη μορφή .pdf)