Αρ.Πρωτ.:535/1-8-2018. Θέμα:«Ηλεκτρονική υποβολή τοπογραφικών διαγραμμάτων (Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.ΓΔ1235/ΝΔ2199/1829652/31-7-2018)»

sima_sullogou

 

        Θεσσαλονίκη 1-8-2018

        Αριθμ.πρωτ.535

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

   Θέμα: Ηλεκτρονική υποβολή τοπογραφικών  διαγραμμάτων

   Σχετ.: Το με αριθμ.ΓΔ1235/ΝΔ2199/1829652/31-7-2018 έγγραφο του

            Ελληνικού Κτηματολογίου

 

Σας διαβιβάζουμε προς γνώση σας, το με αριθμ.ΓΔ1235/ΝΔ2199/1829652/31-7-2018 έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου, με θέμα: Ηλεκτρονική υποβολή των τοπογραφικών διαγραμμάτων στην Κεντρική Βάση του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο»-Έκδοση ΥΑ (Β΄3017) για την έναρξη της υποχρέωσης και των συνεπειών του ν.4409/2016 για την ηλεκτρονική υποβολή Τοπογραφικών Διαγραμμάτων και Διαγραμμάτων Γεωμετρικών Μεταβολών στην ψηφιακή βάση του Ελληνικού Κτηματολογίου (τροποποιητική).

 

                              Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                     Η Πρόεδρος                                                   Η Γεν. Γραμματέας

        Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου                             Θεανώ Μαρέτη

(Το ως άνω σχετ. έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου βρίσκεται στη μορφή .pdf)