Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.1309/ΝΔ2700/1836827/15-10-2018. Θέμα:«Ενημέρωση για την έναρξη Ανάρτησης Προσωρινών Κτηματολογικών Πινάκων στην Π.Ε. Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και στην Π.Ε. Ξάνθης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης»

Αρ.Πρωτ.ΕΚ.:1309/ΝΔ2700/1836827/15-10-2018