Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.ΝΔ4581/2251700/20-10-2022. Θέμα:«Νέος τρόπος υποβολής Δήλωσης (Δ.2) του Ν.2308/1995 για δικαιώματα που γεννώνται από επιγενόμενες πράξεις μετά την Ανάρτηση των Προσωρινών Κτηματολογικών Στοιχείων στους Δήμους Βέροιας, Νάουσας και Αλεξάνδρειας»

Αριθμ.Πρωτ.ΕΚ.:ΝΔ4581/221700/20-10-2022. Θέμα:«Νέος τρόπος υποβολής Δήλωσης (Δ.2) του Ν.2308/1995 για δικαιώματα που γεννώνται από επιγενόμενες πράξεις μετά την Ανάρτηση των Προσωρινών Κτηματολογικών Στοιχείων (άρθ.5 παρ.3 του Ν.2308/1995) στους Δήμους Βέροιας, Νάουσας και Αλεξάνδρειας»