Αρ.Πρωτ.:510/29-6-2020. Θέμα:«Νέα επιπλέον δυνατότητα υποβολής δήλωσης (Δ2) του Ν.2308/1995»

sima_sullogou

 

       Θεσσαλονίκη 29-6-2020

       Αριθμ.πρωτ.510

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

     Θέμα: Νέα επιπλέον δυνατότητα υποβολής δήλωσης (Δ2) του Ν.2308/1995

  

 Σας διαβιβάζουμε το με αριθμ.πρωτ.Οικ.ΝΔ1705/2021413/26-6-2020 έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με θέμα: «Νέα επιπλέον δυνατότητα υποβολής δήλωσης (Δ2) του Ν.2308/1995 για δικαιώματα που γεννώνται από επιγενόμενες πράξεις μετά την ανάρτηση των προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων (αρθρ.5 παρ.3 του Ν.2308/1995) και μέχρι τις πρώτες εγγραφές», για να λάβετε γνώση.

 

                                   Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                            Η Πρόεδρος                                 Η Γεν. Γραμματέας

              Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου             Θεανώ Μαρέτη

(Το ως άνω σχετ. έγγραφο βρίσκεται στη μορφή .pdf)