Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.657/2021029/1-7-2020. Θέμα:«Ενημέρωση για την έναρξη ανάρτησης προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων για ακίνητα περιοχών της Π.Ε. Κιλκίς»

Αριθμ.Πρωτ.ΕΚ.:657/2021029/1-7-2020