Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.673/2020908/1-7-2020. Θέμα:«Ενημέρωση για την έναρξη ανάρτησης προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων για ακίνητα περιοχών των Π.Ε. Κοζάνης & Πιερίας»

Αριθμ.Πρωτ.ΕΚ.:673/2020908/1-7-2020