Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.74/28-2-2022 - Παράταση διαστήματος άρσης των υποχρεώσεων που απορρέουν από το άρθρ.5 του ν.2308/1995 επί ακινήτων που κείνται στους υπό κτηματογράφηση ΟΤΑ Βρουχά, Λούμα, Σκινιά του Ν.Λασιθίου

sima_sesse                      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

       Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2022

       Αριθμ. Πρωτ. 74

                                        Προς

                                        Όλους τους συμβολαιογράφους

                                                                                         της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση    : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78, Αθήνα

Τηλέφωνα    : 210-3307450,60,70,80,90

FAX               : 210-3848335

E-mail           : notaries@notariat.gr

 

ΘΕΜΑ: «Παράταση διαστήματος άρσης των υποχρεώσεων που απορρέουν από το άρθρ. 5 του ν. 2308/1995 επί ακινήτων που κείνται στους υπό κτηματογράφηση ΟΤΑ Βρουχά, Λούμα, Σκινιά του Ν. Λασιθίου»

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, το υπ’ αριθμ. πρωτ. Οικ. ΝΔ 0851/2210274/28.2.2022 έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»,  με το οποίο μας γνωστοποιήθηκε, ότι με την υπ’ αριθμ. 174/7/24.02.2022 απόφαση Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. αποφασίσθηκε η παράταση για διάστημα τριών μηνών, ήτοι μέχρι την 01.06.2022 της άρσης των υποχρεώσεων από το άρθρ. 5 του ν. 2308/1995 επί ακινήτων στους υπό κτηματογράφηση ΟΤΑ Βρουχά, Λούμα και Σκινιά του Ν. Λασιθίου, και να συνεχιστεί για το ίδιο χρονικό διάστημα η τήρηση του εναλλακτικού μηχανισμού ενημέρωσης της βάσης δεδομένων κτηματογράφησης.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας