Αρ.Πρωτ.:72/24-1-2012. Θέμα:«Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση προς την επιτροπή άρσης απαγορεύσεων δικαιοπραξιών σε παραμεθόριες περιοχές της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας»

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ      Θεσσαλονίκη 24-1-2012
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                 Αριθμ.πρωτ.72

Προς:
Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου
Εφετείου Θεσσαλονίκης

Θέμα: Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση προς την επιτροπή άρσης απαγορεύσεων δικαιοπραξιών σε παραμεθόριες περιοχές της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας
Σχετικό: Το με αριθμ.πρωτ.1/13-1-2012 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.

Σας κοινοποιούμε το άνω σχετικό έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, όπου αναφέρεται κατάλογος των δικαιολογητικών που πρέπει να κατατίθεται με την αίτηση προς την επιτροπή άρσης απαγορεύσεων δικαιοπραξιών σε παραμεθόριες περιοχές.

                  Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
           Η Πρόεδρος                        Η Γεν.Γραμματέας
Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση  Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου
 
(Το σχετικό με αριθμ.πρωτ.1/13-1-12 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας βρίσκεται στη μορφή .pdf)