Αρ.Πρωτ.:350/29-5-2015. Θέμα:«Έκδοση αντιγράφων από υποθηκοφύλακα για την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.»

sima_sullogou

 

 

 

          Θεσσαλονίκη 29-05-2015

          Αρ.πρωτ.350

 

                       

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

         Θέμα: Έκδοση αντιγράφων από υποθηκοφύλακα για την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.

         Σχετικό: Το με  αρ.πρωτ.1436794/3-12-2014 έγγραφο της  Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.

     

Σας αποστέλλουμε το άνω σχετικό έγγραφο της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. προς το Υποθηκοφυλακείο Έδεσσας, προς ενημέρωσή σας.

Έχουμε ήδη στείλει έγγραφο στην Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., προκειμένου να γίνουν συστάσεις και στα λοιπά Υποθηκοφυλακεία της χώρας.

Επίσης έχει σταλεί με το με αρ.πρωτ.56/20-01-2015 έγγραφό μας, ερώτημα προς την Ένωση Υποθηκοφυλάκων για την είσπραξη επιπλέον δικαιωμάτων από ορισμένους υποθηκοφύλακες για αποστολή αντιγράφων στην Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., στο οποίο ερώτημα ουδεμία απάντηση έχουμε λάβει μέχρι σήμερα.

Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς  

     Η Πρόεδρος                                    Η Γεν. Γραμματέας

        Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση                Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου

(Το με αριθμ.πρωτ.1436794/3-12-2014 έγγραφο της  Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., βρίσκεται στη μορφή .pdf)