Αρ.Πρωτ.:57/20-1-2021. Θέμα:«Εγγραφή πράξεων στο Υποθηκοφυλακείο Θεσσαλονίκης για την περίοδο μετά την έναρξη της ανάρτησης»

sima_sullogou

 

        Θεσσαλονίκη 20-1-2021

        Αριθμ.πρωτ.57

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

 

Θέμα: Εγγραφή πράξεων στο Υποθηκοφυλακείο Θεσσαλονίκης για την περίοδο μετά

           την έναρξη της ανάρτησης

 

 

Σας διαβιβάζουμε ανακοίνωση του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης σχετικά με το άνω θέμα, προς ενημέρωσή σας.

 

                                 Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                            Η Πρόεδρος                               Η Γεν. Γραμματέας

             Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου            Θεανώ Μαρέτη

(Η ανακοίνωση του Υποθ. Θεσσαλονίκης βρίσκεται στη μορφή .pdf)