Έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ.2201786/ΔΚ292/28-2-2022. Θέμα:«Έναρξη λειτουργίας Κτηματολογικού Γραφείου για τα ακίνητα στις περιοχές Νέας Μηχανιώνας, Αγγελοχωρίου, Επανομής, Τριλόφου, Καρδίας και Αγίας Παρασκευής»

Αριθμ.Πρωτ.ΕΚ.:2201786/ΔΚ292/28-2-2022. Θέμα:«Έναρξη λειτουργίας Κτηματολογικού Γραφείου για τα ακίνητα 1. του Δήμου Θερμαϊκού: α) Δημοτική Ενότητα Νέας Μηχανιώνας (Δημοτική Κοινότητα Νέας Μηχανιώνας και Τοπική Κοινότητα Αγγελοχωρίου), β) Δημοτική Ενότητα Επανομής (Δημοτική Κοινότητα Επανομής) 2. του Δήμου Θέρμης α) Δημοτική Ενότητα Μίκρας (Δημοτική Κοινότητα Τριλόφου, Τοπική Κοινότητα Καρδίας), β) Δημοτική Ενότητα Βασιλικών (Τοπική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής)